ATHENA - ANCIENT GREEK GODESS OF WISDOM Ελληνικά Εκπαιδευτήρια ΑΘΗΝΑ
"ATHENA" HELLENIC EDUCATIONAL SOCIETY
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
MACEDONIAN SUN OF VERGINA

Σικάγο Ιλλινόις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
[Κύρια Ιστοσελίδα][Εισαγωγικό Σημείωμα][30άχρονα][Χρονιαίο Πρόγραμμα][Μάθετε ΕΛΛΗΝΙΚΑ!][Διδακτέα Ύλη][Τάξεις][Έρευνες/Μελέτες][Ποίηση/Λογοτεχνία][Θέατρο][Ποδοσφαιρική Ομάδα][Χορηγοί][Πολυμέσα][Φωτογραφικό Αρχείο][Αρχείο Δραστηριοτήτων][Εκπαιδευτικό Προσωπικό][Επικοινωνία][Σύνδεσμος Γονέων][Απόφοιτοι][Συνδέσεις]

Τάξη Α  -  Τάξη Β  -  Τάξη Γ  -  Τάξη Δ  -  Τάξη Ε  -  Τάξη ΣΤ

Έκτη Τάξη - Τάξη Στ'

Πρόγραμμα Μαθημάτων Έκτης Τάξης: Ανάγνωση, Γραμματική, Ορθογραφία, Θρησκευτικά, Ιστορία, Γεωγραφία, Ελληνικά Τραγούδια, Ελληνικοί Χοροί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΗΣ ΤΑΞΗΣ (Ενημέρωση μαθητών και γονέων):
Νοέμβριος 26, 2003:
Τελευταία ημέρα παράδοσης των εργασιών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 3 ομάδες καθεμιά ανέλαβε 6 χώρες.

Δεκέμβριος 2003:
1. Τα παιδιά θα διαβάσουν 3 βιβλία εκδόσεων
Πατάκη. Το ένα από αυτά είναι τα Μαγικά μαξιλάρια του Τριβιζά και στο τέλος της χρονιάς θα το παίξουν και θέατρο.
2. Το δεκαπενθήμερο των Χριστουγέννων τα παιδιά θα διαβάσουν μια ιστορία και θα την παρουσιάσουν σε βιβλίο.
3. Στις 13 Δεκεμβρίου η Έκτη Τάξη θα πάει σε Θεατρική παράσταση.

(Αναλυτικότερον πρόγραμμα μαθημάτων ετοιμάζεται ούτως ώστε να ενσωματωθεί ολοκληρωμένο πάνω στις ιστοσελίδες, όμως οι γονείς μπορούν να το λαμβάνουν και προσωπικά από την διεύθυνση του Σχολείου)


Θρησκευτικά


Ο Ιησούς Χριστός Υιός του Θεού του Αληθινού και Ζώντος κρατώντας το Ευαγγέλιο, τον Λόγο του Θεού.

Η Θεία Λειτουργία - Ψαλμοί - Προσευχές - Παραβολές

Η Θεία Λειτουργία

Η Θεία Λειτουργία λέγεται και Θεία Ευχαριστία.
Η Θεία Λειτουργία αρχίζει με αυτά τα λόγια του λειτουργού/ ιερέα: "Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί"
Στη συνέχεια γίνεται η Μικρή Είσοδος, που συμβολίζει την είσοδο του Χριστού στον κόσμο των ανθρώπων. Λέγεται Μικρή Είσοδος, για να ξεχωρίσει από τη Μεγάλη Είσοδο, που γίνεται μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου και συμβολίζει την πορεία του Χριστού προς το Γολγοθά.
Η Μικρή Είσοδος είναι μια λιτανία. Μπροστά πηγαίνει ένα παιδί με μια αναμένη λαμπάδα. Το φως της συμβολίζει τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, που το έργο του ήταν να προετοιμάσει τους ανθρώπους να δεχτούν το Χριστό.
Ακολουθούν άλλα παιδιά με εξαπτέρυγα και ο ιερέαςπου κρατάει το Ευαγγέλιο, δηλαδή το λόγο του Θεού. Έτσι είναι σαν να έρχεται ο ίδιος ο Χριστός και να προχωρεί ανάμεσά μας με τη συνοδεία των αγγέλων του ουρανού.

Από το βιβλίο Ο Χριστός Είναι η Αλήθεια Στ' Δημοτικού
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Saint Kosmas Aitolos
"Δεν βλέπετε πως αγρίεψε το Γένος μας από την αμάθειαν και εγινήκαμεν ωσάν τα θηρία;" Καλύτερα, αδελφέ, να έχεις σχολείον Ελληνικόν, παρά βρύσες και ποτάμια. Και ωσάν το μάθεις το παιδί σου τα γράμματα, τότε λέγεται άνθρωπος ... και μη μόνο φροντίζετε να τους αφήσετε πλούτη ... Καλύτερα να τα αφήσετε πτωχά και γραμματισμένα, παρά πλούσια και αγράμματα."
- Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Ο Άγιος Κοσμάς Ο Αιτωλός 1714-1779. Μεγάλος Εθνεγέρτης και Φωτιστής του Ελληνικού Γένους μας κατά τα χρόνια της σκλαβιάς υπό των Οθωμανών Τούρκων 1453-1821. Ίδρυσε πολλά Ελληνικά Σχολεία 200 Δημοτικά και 10 Γυμνάσια. Οι Εβραίοι Σιωνιστές τον μίσησαν και τον κατέδωσαν στον Τούρκο Κουρτ Πασά του Μπερατίου όπου χωρίς καμιά κατηγορία ή εξήγηση, αλλά επειδή μάθαινε Ελληνικά γράμματα στα Ελληνόπουλα, τον κρέμασαν στις 24 Αυγούστου του 1779.

Πάσχα

"Την Ανάστασή σου Χριστέ Σωτήρ,
Άγγελοι Υμνούσιν Εν Ουρανοίς
Και ημάς τους επί γής καταξίωσον
Εν καθαρά καρδία Σε Δοξάζειν
"

"Χριστός Ανέστη εκ νεκρών
θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασι
ζωήν χαρισάμενος.
"

"Δεύτε λάβετε φώς,
εκ του ανεσπέρου φωτός
και δοξάσατε Χριστόν,
τον αναστάντα εκ νεκρών
".

Greek Orthodox Saints - Saints Constantinos and Eleni
Οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη. Ανακάλυψαν τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού, και έκτισαν πολλές εκκλησίες και μοναστήρια εις ολόκληρον την Ελληνικήν επικράτειαν. Ανακύρηξαν την Ελληνική Ορθόδοξο Χριστιανική Πίστη ως την επίσημη Θρησκεία της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και έτσι βοήθησαν να διαδοθεί ο Χριστιανισμός ακόμη περισσότερο σε ολόκληρο τον κόσμο.

Προσευχές

Προσευχή - Τρισάγιον

Το Σύμβολον της Πίστεως

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα Σοι.

Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών. Αμήν.
Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. (Τρις)
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ιλάσθητι ταίς αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός Σου. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Πάτερ Άγιε Ευλόγησον.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών, ο εν τοίς ουρανοίς' αγιασθήτω το όνομά Σου. Ελθέτω η βασιλεία Σου' γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γής' τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον' και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοίς οφειλέταις ημών' και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. Αμήν.

Πιστεύω είς ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα,
ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.
Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του
Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων.
Φώς εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο.
Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα.
Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.
Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ούκ έσται τέλος.
Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον,
το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών.
Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν
Ομολογώ έν βάπτισμα εις άφεσιν των αμαρτιών
Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών
Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

DOUBLE-HEADED EAGLE - EMBLEM OF THE BYZANTINE EMPIRE
Ο Δικέφαλος Αετός - Σύμβολον της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

Συνδέσεις με άλλες Ελληνικές Ιστοσελίδες Θρησκευτικού και Εκκλησιαστικού περιεχομένου:

Ημερολόγιον Εορτών - Νηστειών Αγίων Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής της Αμερικής (Αγγλική Έκδοση)

Εορτολόγιον Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Αμερικής (Αγγλική Έκδοση)

Ελληνικές Ορθόδοξες Εκκλησίες και Μοναστήρια στο Σικάγο Ιλλινόις (Ελληνική και Αγγλική Έκδοση)

Ελληνικά Ορθόδοξα Μοναστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον Καναδά


ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤ' ΤΑΞΗΣ

1η Εβδομάδα Σεπτεμβρίου 2005
A/A Μάθημα   Κατ' οίκον εργασία
1 Ανάγνωση :  
2 Αντιγραφή :  
3 Ορθογραφία :  
4 Λέξεις :  
5 Γραμματική :  
6 Έκθεση :  
7 Θρησκευτικά :  
8 Ελληνική Μυθολογία :  
9 Ελληνική Ιστορία :  
10 Γεωγραφία :  

Τάξη Α  -  Τάξη Β  -  Τάξη Γ  -  Τάξη Δ  -  Τάξη Ε  -  Τάξη ΣΤ


[Κύρια Ιστοσελίδα][Εισαγωγικό Σημείωμα][30άχρονα][Χρονιαίο Πρόγραμμα][Μάθετε ΕΛΛΗΝΙΚΑ!][Διδακτέα Ύλη][Τάξεις][Έρευνες/Μελέτες][Ποίηση/Λογοτεχνία][Θέατρο][Ποδοσφαιρική Ομάδα][Χορηγοί][Πολυμέσα][Φωτογραφικό Αρχείο][Αρχείο Δραστηριοτήτων][Εκπαιδευτικό Προσωπικό][Επικοινωνία][Σύνδεσμος Γονέων][Απόφοιτοι][Συνδέσεις]


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον διευθυντή κ.κ. Δημήτριο Νικ. Γεωργακόπουλο.
Για συλλογή και οργάνωση υλικού επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Ανάπτυξης Ιστοσελίδων: Ευδοξία Γεωργακοπούλου
Για τεχνικά προβλήματα σχετικά με αυτή την ιστοσελίδα επικοινωνήστε με τον Χρίστο Α. Νεοφύτου.
Τελευταία ενημέρωση: 01/22/2005 07:53:28 Ώρα Ειρηνικού Ωκεανού