ATHENA - ANCIENT GREEK GODESS OF WISDOM

Ελληνικά Εκπαιδευτήρια ΑΘΗΝΑ
"ATHENA" HELLENIC EDUCATIONAL SOCIETY
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ

MACEDONIAN SUN OF VERGINA

Σικάγο Ιλλινόις Η.Π.Α.
[Κύρια Ιστοσελίδα][Εισαγωγικό Σημείωμα][30άχρονα][Χρονιαίο Πρόγραμμα][Μάθετε ΕΛΛΗΝΙΚΑ!][Διδακτέα Ύλη][Τάξεις][Έρευνες/Μελέτες][Ποίηση/Λογοτεχνία][Θέατρο][Ποδοσφαιρική Ομάδα][Χορηγοί][Πολυμέσα][Φωτογραφικό Αρχείο][Αρχείο Δραστηριοτήτων][Εκπαιδευτικό Προσωπικό][Επικοινωνία][Σύνδεσμος Γονέων][Απόφοιτοι][Συνδέσεις]

 -ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-

Δημήτριος Νικ. Γεωργακόπουλος

ΜΗΝΥΜΑ
του Διευθυντού του Σχολείου
κ. Δημητρίου Νικ. Γεωργακόπουλου

Σήμερα είναι  

  Το Ελληνικό Σχολείο Αθηνά ιδρύθηκε το 1973 από τους δασκάλους Δημ. Γεωργακόπουλο και Παύλο Κωνσταντόπουλο, με το σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά των Ελλήνων μεταναστών να μάθουν καλύτερα και να διατηρήσουν τη γλώσσα των γονέων τους, που είναι και η μητρική γλώσσα των ίδιων των παιδιών. Απώτερος στόχος του σχολείου μας είναι επίσης όχι μόνο να μάθουν τα παιδιά καλά την ελληνική γλώσσα, αλλά και να την καταστήσουν μόνιμο βίωμά τους ώστε να είναι ομιλούμενη και εξελισσόμενη ζωντανή γλώσσα. Με τον τρόπο αυτό θα διατηρηθεί και η πολιτιστική μας κληρονομιά, τα ήθη και τα έθιμα των προγόνων μας, που είναι αλληλένδετα με τη γλώσσα, και θα επιζήσει εδώ ο Ελληνισμός σαν εθνική και θρησκευτική οντότητα.

Για να πετύχουν οι σκοποί αυτοί του Σχολείου μας, η μεγαλύτερη έμφαση συγκεντρώνεται στην ομιλία, ανάγνωση, και γραφή. Το τρίπτυχο αυτό, μαζί με τη γραμματική και την έκθεση, αποσκοπεί να κάμει κτήμα των παιδιών τις βασικές δομές της γλώσσας και το λεξιλόγιο, ώστε να εξασφαλισθεί η άνετη χρήση της. Με τον τρόπο αυτό πλουτίζονται επίσης τα παιδιά με γνώσεις και για τα Αμερικανικά Γυμνάσια, Κολλέγια, και Πανεπιστήμια.

Με τα Πολιτιστικά Μαθήματα, επιπλέον, διδάσκονται στα παιδιά μας βασικά στοιχεία της Ελληνικής Ιστορίας, της Θρησκείας και της Λαογραφίας μας (έθιμα, παραδόσεις, τραγούδια, χοροί), που τονώνουν το εθνικό τους συναίσθημα και τα μυούν καλύτερα στις πολιτιστικές αξίες των σύγχρονων Ελλήνων και των προγόνων τους. Έτσι αποκτούν εθνική και κατάλληλη ψυχοπνευματική ολοκλήρωση, που είναι απαραίτητη για τον σχηματισμό μιας δικής τους ξεχωριστής ταυτότητας μέσα στο μωσαϊκό των διαφόρων λαών και φυλών της Αμερικής.

Το Ελληνικό Σχολείο Αθηνά αποσκοπεί να προσφέρει ελληνική μόρφωση στα παιδιά μας. Εκτός από την ελληνική γλώσσα και τα άλλα μαθήματα που τους προσφέρει, τα βοηθεί επίσης να διαμορφώσουν καλό χαρακτήρα και δυνατή προσωπικότητα ώστε να μπορούν να αντισταθούν στους κινδύνους που τα περιβάλλουν, να προκόψουν και να διαπρέψουν στη ζωή. Κύρια αποστολή του Σχολείου μας είναι να δώσει στα παιδιά μας τη σωστή και απαραίτητη μόρφωση που θα συντελέσει στη φυλετική και θρησκευτική επιβίωσή τους στη χώρα αυτή. Να δώσει εφόδια στα παιδιά μας για να μπορέσουν να αντισταθούν στην ολοκληρωτική αφομίωσή και να διατηρήσουν ό,τι καλό δέχτηκαν από τους γονείς τους και κληρονόμησαν από τους προγόνους τους. Να κρατήσει τα παιδιά μας κοντά στην Οικογένεια, στον Ελληνισμό, και στην Ελληνική Ορθόδοξη πίστη μας.

Η επιτυχία του έργου του Σχολείου μας προϋποθέτει και την συμπαράσταση και βοήθεια των γονέων, που πρέπει πάντα να παρακολουθούν τα παιδιά τους και να συμβάλλουν στη μάθησή τους σαν βοηθοί του δασκάλου. Μιλούν Ελληνικά στα παιδιά τους και τους συνιστούν να μιλούν μόνο την ελληνική γλώσσα μεταξύ τους, τουλάχιστον στο σπίτι και στο Ελληνικό σχολείο. Φροντίζουν να έχουν τακτική επικοινωνία με τον δάσκαλο του παιδιού τους και ανταλλάσουν απόψεις για τη συνεχή βελτίωση και πρόοδό του. Έτσι, με την καλή συνεργασία δασκάλων και γονέων θα είναι πιο αποδοτικό και καρποφόρο το εκπαιδευτικό έργο του Σχολείου προς όφελος των παιδιών μας.

    - Δημήτριος Νικ. Γεωργακόπουλος
    - Δάσκαλος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

Ελλάδα, το όνειρο μου και η γραφή.

 

Δράξασθε Παιδείας.

 

Λιμήν πέφυκε πάσι παιδεία βροτοίς.

Έλλην Οπλίτης

Απαγγελία Παιάνα: Ώ παίδες Ελλήνων, ίτε
ελευθερούτε πατρίδ' ελευθερούτε δε
παίδας, γυναίκας, θεών τε πατρώων έδη,
θήκας τε προγόνων
νυν υπέρ πάντων αγών
.
Αισχύλου - Πέρσαι

Έλλην Οπλίτης. Μπρούντζινο αγαλματίδιο από το ιερό της Δωδώνης.

[Κύρια Ιστοσελίδα][Εισαγωγικό Σημείωμα][30άχρονα][Χρονιαίο Πρόγραμμα][Μάθετε ΕΛΛΗΝΙΚΑ!][Διδακτέα Ύλη][Τάξεις][Έρευνες/Μελέτες][Ποίηση/Λογοτεχνία][Θέατρο][Ποδοσφαιρική Ομάδα][Χορηγοί][Πολυμέσα][Φωτογραφικό Αρχείο][Αρχείο Δραστηριοτήτων][Εκπαιδευτικό Προσωπικό][Επικοινωνία][Σύνδεσμος Γονέων][Απόφοιτοι][Συνδέσεις]


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον διευθυντή κ.κ. Δημήτριο Νικ. Γεωργακόπουλο.
Για συλλογή και οργάνωση υλικού επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Ανάπτυξης Ιστοσελίδων: Ευδοξία Γεωργακοπούλου
Για τεχνικά προβλήματα σχετικά με αυτή την ιστοσελίδα επικοινωνήστε με τον Χρίστο Α. Νεοφύτου.
Τελευταία ενημέρωση: 01/22/2005 07:44:43 Ώρα Ειρηνικού Ωκεανού